Your country:
AuthorBioHeb
 

אליעזר מאיר סיידל הינו אופה אומן במקצועו והבעלים של המרכז לאפייה יהודית, מאפייה משפחתית בוטיק קטנה בקרני שומרון, המתמחית באפיית לחמים יהודים מסורתיים ולימוד אפייתם באמצעות סדנאות מעשיות.

ב-2018 ייסד את מכון לחם הפנים שמטרתו לחקור את לחם הפנים המקראי. מאז 2015 עורך אליעזר מחקר אינטנסיבי וניסויים מעבדתיים באפיית לחם הפנים והפך למומחה המוביל בתחום.

ספרו מאיר פנים, שאוטוטו יוצא לאור בס"ד, הוא פרי מחקר זה והינו הספר היחיד בהיסטוריה המוקדש כולו לנושא מרתק זה.

 

Click here to change code - Please enter the code displayed in the box below
Processing request....